Skickad

Årets Skåne Innovation Week har kört i gång och programmet är minst lika spännande som förra året. Programmet, som är till för alla intresserade, pågår från 28 maj till 1 juni. Gemensamt för alla evenemang under veckan är att de på något sätt bidrar till ett innovativare Skåne. I praktiken innebär detta en mängd föreläsningar, pitchar, workshops, utställningar och möten. Programmet är heller inte bundet till bara en stad, utan aktiviteter ordnas runt om i Skåne.

Region Skåne som arrangör

Arangör för evenemanget är Region Skåne, som har som mål att göra Skåne till en spännande och levande plats att bo på där företag skall få chansen att utvecklas och leva upp till sin fulla potential. Detta uppger evenemangets officiella webbsida, www.skaneinnovationweek.com. Medan Region Skåne bär huvudansvaret för veckan, så anordnas de enskilda arrangemangen av olika aktörer i regionen. Till dessa aktörer hör kommunier, företag, kluster, inkubatorer, organisationer och föreningar.

Läs mera om Skåne Innovation Week här.

Skribent

Skickad

Medicon Village, som öppnades 2010, har snabbt blivit ett attraktivt centrum för företag specialiserade på life science. Byn är ett kluster för forskare, innovatörer och entreprenörer inom branschen. Här är det meningen att såväl stora aktörer som små skall kunna nätverka och samarbeta med varandra och på så sätt utvecklas. Just nu består Medicon Village av 120 medlemsföretag och drygt 1600 medarbetare. Företagande, innovation och forskning är konceptets tre grundpelare och verksamheten kretsar kring dessa. Innovationen och forskningen tar sig uttryck i laboratorielokaler på ca. 40 000 kvm.

Sammanlagt består Medicon Village av 80 000 kvm och utöver laboratorielokaler inefattar detta kontorslokaler och mötesplatser. Då det kommer till kontorsutrymmen finns det mycket att välja mellan. För mindre företag erbjuder området öppna kontorsutrymmen där man delar kontoret med andra mindre företag. Detta koncept skapar samtidigt en möjlighet för små företag att få kontakt med andra aktörer inom branschen. För företag som behöver en mera privat omgivning finns enskilda kontor att hyra och för startup företag inom life science erbjuder Medicon Village möjligheten att utöver ett kontor även få rådgivning inom affärsutveckling.

Regionen kring Medicon Village påverkas också av dess popularitet och av att allt fler företag dras till området. Till exempel Skarpskyttevägens lägenhetshotell på Norra Fäladen skall utökas med 45 rum då efterfrågan på företagsbostäder ökar, skriver Sydsvenskan. Medicon Village är inte bara till för företag som har sin verksamhet där, utan erbjuder även aktiviteter för andra som är intresserade av life science. Till exempel ordnas det seminarier och gästföreläsningar med jämna mellanrum.

Källor: Medicon Village, Sydsvenskan

Lediga lokaler i Lund

Skribent
Kategorier Nyheter

Skickad

Kanske Sverige mest berömda arkitektkontor – Wingårdhs, vinner nu ytterligare en tävling när de ror hem ett storprojekt. Utanför Göteborg ligger den vältrafikerade flygplatsen Landvetter. Och flygplatsen ska nu få sällskap av ett hotell.

I linje med att flygplatsen välkomnar nationaliteter från hela världen, kommer hotellets fasad främja denna öppenhet likaså. Fasaden utmärker sig nämligen på de viset att den kommer utformas som flaggor från hela världen.

Under de senaste sex åren har antalet resenärer vuxit med två miljoner, vilket naturligt ökat trycket på området kring.

De hotell som planeras kommer att ha 200 rum fördelade på sju våningar. Det kommer ligga precis invid terminalen, något som förenklar det för en mängd resenärer. Kanske speciellt de som har resfeber och vill vara i god tid till sina morgon-flighter.

Det var i mars 2016 som Swedavia utlyste projekttävligen som skulle avgöra arkitekten för det kommande hotellet. Fem arkitektkontor valdes ut och vinnande ut striden kom Wingårdhs ut.

De kammade hem segern tack vare sitt tema “Öppet för världen”. Inte nog med att fasaden kommer vara utformad som diskreta, abstrakta flaggor. Dessutom kommer det internationella temat gå igen i det skärmtak som ska skydda och välkomna alla resenärer.

Grundaren Gert Windgårdh kände att detta projekt var extra angeläget då arkiteker i sig själva reser mycket för att finna inspiration eller fullfölja uppdrag.

Skribent
Kategorier Nyheter, Nyheter

Skickad

Magnolia Bostad, bolaget med fokus på att utveckla hyresrätter, bostadsrätter och hotell på svenska tillväxtorter, har nu planer i Lund.

Magnolia Bostad har nu tilldelats en markanvisning i Lund. Närmare bestämt i området Råbylund i Lunds kommun. Markanvisningen avser fastigheten Stora Råby 32:33.

Den omfattar cirka 14 000 kvadratmeter och bolaget avser utveckla cirka 275 lägenheter av detta.

Projektet ligger i direkt anslutning till Magnolia Bostads nuvarande projekt Story Råby om drgy 330 bostäder. Sammanlagt utvecklar företaget omkring drygt 600 bostäder i området i Lunds tätort.

Området är grönskade med närhet till kommunikation där utvecklingen av bostäder stiger.

För närvarande pågår det arbete kring detaljplan över projektet. Som förväntas vinna laga kraft under våren 2018, så än må Rådbylunds-boarna vänta lite på sina kommande extra grannar.

Skribent
Kategorier Nyheter

Skickad

Investors fastighetsbolag Vectura räknar med att växa kraftigt inom de kommande åren. Vecturas VD Susanne Ekblom berättar för Fastighetsvärlden att de räknar med en kraftigt expansion.

Deras ambition är att inom en snar framtid nå ett tvåsiffrigt belopp i form av miljarder när de kommer till deras balansomslutning. Med tanke på att balansomslutningen för närvarande ligger kring tre miljarder lär det också krävas de kraftiga expansion som omnämnts.

En expansion som man redan nu vet bidrar till utvecklingen är sjukvård- och omsorgsfastigheter där Aleris ska komma att bedriva sin verksamhet. Det är just framförallt samhällsafastigheter som ligger i fokus, men Ekblom utesluter inte att Vectura framöver även kan utöka sitt innehav av kontorsfastigheter. Inriktningen inom denna typ av fastigheter kommer ligga på att samverka med andra bolag, bland annat inom investorsfären.

Skribent
Kategorier Nyheter

← Äldre Nyare →