Vecturas ambition om att komma upp i tvåsiffrigt i närtid.

Skickad

Investors fastighetsbolag Vectura räknar med att växa kraftigt inom de kommande åren. Vecturas VD Susanne Ekblom berättar för Fastighetsvärlden att de räknar med en kraftigt expansion.

Deras ambition är att inom en snar framtid nå ett tvåsiffrigt belopp i form av miljarder när de kommer till deras balansomslutning. Med tanke på att balansomslutningen för närvarande ligger kring tre miljarder lär det också krävas de kraftiga expansion som omnämnts.

En expansion som man redan nu vet bidrar till utvecklingen är sjukvård- och omsorgsfastigheter där Aleris ska komma att bedriva sin verksamhet. Det är just framförallt samhällsafastigheter som ligger i fokus, men Ekblom utesluter inte att Vectura framöver även kan utöka sitt innehav av kontorsfastigheter. Inriktningen inom denna typ av fastigheter kommer ligga på att samverka med andra bolag, bland annat inom investorsfären.

Skribent
Kategorier Nyheter

← Äldre Nyare →