Hyra kontor i Tuna

Tuna ligger nordöst om Lunds centrum. Stadsdelen gränsar i öster mot motorvägen mellan Malmö och Lund, i söder mot Dalbyvägen, i väster mot Östra Vallgatan, Biskopsgatan, Allhelgona kyrkogata och Bredgatan och i norr mot Getingevägen och Norra ringen. Tuna är den stadsdel där det märks allra mest att Lund är en universitetsstad. Här finns Lunds universitetssjukhus, Lunds universitetsbibliotek, Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan. Om du vill hitta hyra kontor i Tuna i Lund är det främst företags- och forskarbyn Ideon Science Park som är aktuell.

Lediga kontor i Ideon Science Park

Ideon Sciende Park, i norra Lund, är Sveriges största forskarby. Här har i dag 260 företag, inom IT, cleantech och life science, sina kontorslokaler och sin verksamhet. Aktiviteten pågår i husen Alfa, Beta, Delta och Gamma. I Alfahuset finns främst kontor och laboratorier för små och medelstora företag. I fastigheterna finns även ett antal lunchrestauranger, samt bank, frisör och en konferensanläggning.

För att du ska få hyra kontor på Ideon måste ditt företag vara knutet till Lunds universitet eller dess högskolor, verksamheten ska vara inriktad på forskning och utveckling och vara tillväxtorienterad.

Det går även att hyra kontor i någon av de fastigheter som ligger i nära anslutning till Ideon. Här finns det moderna kontorsrum och goda möjligheter att utöka verksamheten till fler plan vid behov. En av fastigheterna kallas Lundaporten och ligger vid infarten till Ideon. Edison Park är en samling kontorshus som ligger mellan Scheelevägen och Norra Ringen.

Info

Antal invånare: 3 857

I Tuna kan du i huvudsak hyra större kontor på mellan 15−3 0000 kvm.
Priset för att hyra kontor i Tuna ligger på 1 400-2 000 kr/kvm/år.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Regionbuss, Stadsbuss
Huvudleder/huvudgator: E22 och Scheelevägen, Tunavägen