Kontorslokaler i Brunnshög i Lund

Brunnshög kommer att bli en helt ny stadsdel i nordöstra Lund. Här ska två forskningsanläggningar av yttersta världsklass knytas samman med en stadsdel med bostäder, service och shopping. Arbetsplatser för 15 000−20 000 personer och 2 000−3 000 bostäder planeras. Området kommer i väster att gränsa till E22, i norr till forskningsanläggningen ESS, i söder till Sölvegatan och i öster till Utmarksvägen.

I dag har ST Ericsson och Sony kontorslokaler i var sin stor fastighet i kvarteret Nya Vattentornet och i kvarteret Solfångaren finns det åtta punkthus med bostäder. 2010 togs det första spadtaget till MAX IV-laboratoriet. Laboratoriet för kärnfysik och acceleratorfysik är en utbyggnad av MAX I där det bedrivs forskning med hjälp av synktronljus.

På Brunnshög planeras även forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source. Anläggningen kommer att användas inom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Att anläggningen skulle ligga i Lund beslutades av EU:s forskningsministrar vid ett möte i Bryssel 2009.

Mellan MAX IV och ESS planeras Science City. Här ska det finnas laboratorier, kontorslokaler och övriga typer av forskningslokaler samt andra typer av komplement och service till de båda forskningsanläggningarna. Här kommer det också att finnas goda möjligheter för privata aktörer att hyra kontor, både enskilda och i kontorshotell.

Det kommer att finnas goda kommunikationer för den som är verksam i kontorslokaler på Brunnshög. Redan i dag reser tusentals personer med buss längs med kollektivtrafikstråket Lundalänken från Lund C till sina arbetsplatser i kontorslokaler på Lunds universitetssjukhus, LTH, Ideon och Brunnshög. Från 2014 ska sträckan mellan Lunds C och Brunnshög trafikeras med spårvagn. Så om du blir en av dem som flyttar in i Brunnshögs nya lediga kontor så kommer inte att få några problem med att ta dig till arbetet.

Info

För uppgift om kontorsyta för de kontorslokaler som byggs på Brunnshög kontakta berörda fastighetsbolag.

För uppgift om kommande priser för att hyra kontor på Brunnshög kontakta berörda fastighetsbolag.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Stadsbuss, Regionbuss, kommande spårvägslinje
Huvudleder/huvudgator: E22, Sölvegatan, Utmarksvägen