Lediga kontor på Linero

Linero är en stadsdel i sydöstra Lund. Ursprungligen var Linero namnet ett lantställe, på Lunds östra fälad, som tillhörde domprosten H.M. Melin. Här finns villaområden, flerbostadshus, ett företagsområde och åkrar. En stor del av villorna byggdes under början av 1970-talet. Lediga kontor på Linero i Lund hittar du främst på industriområdet Gastelyckan.

Hyra kontor på Gastelyckan

Gastelyckan på Linero började exploateras 1975. År 2004 omfattade bebyggelsen ungefär 200 000 kvadratmeter. Här finns dels större kontorsfastigheter med konferens- och kontorslokaler, dels mindre med stor flexibilitet. Området rymmer även butikslokaler, lagerlokaler och verkstadslokaler. Väg E22 passerar förbi området och det finns goda parkeringsmöjligheter. Det finns även ett flertal busshållplatser i området.

Om du vill hitta lediga kontor i ett kontorshotell finns det många möjligheter att välja på Gastelyckan. Då får du hjälp med all service och kan fokusera på ditt eget företag.

Info

Antal invånare: 5 398

De lediga kontor som finns på Gastelyckan är i huvudsak på 200−800 kvm.
Priset för lediga kontor på Gastelyckan ligger på 1 200−1 500 kr/kvm/år.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Stadsbuss

Huvudleder/huvudgator: E22, Dalbyvägen