Kontorslokaler i Järnåkra-Nilstorp

I Järnåkra-Nilstorp ingår bostadområdena Järnåkra, Nilstorp och Gamla klostergården samt industriområdet Råbyholm. Stadsdelen gränsar i norr till Dalbyvägen, Brunnsgatan, Hardebergaspåret, Arkivgatan, Södra vägen och Ringvägen, i väster till Stattenavägen och Malmövägen och till motorvägen mellan Malmö och Lund och i söder och öster. På Nilstorp finns villor ned de största trädgårdarna i Lund. Bebyggelsen på Järnåkra består i huvudsak av flerbostadshus. Råbyholm domineras av fastigheter med verkstäder och kontorslokaler och i stadsdelens nordöstra del finns studentbostäder. Om du är på jakt efter lediga kontor i Järnåkra-Nilstorp är det framför allt på Råbyholm du ska leta.

Kontorslokaler i industriområdet Råbyholm

På Råbyholm är det förpackningsföretaget Tetra Pak som i första hand upptar områdets produktions- och kontorslokaler, men det finns också goda möjligheter för andra företag att hyra kontor i moderna fastigheter.

Vid Råby trafikplats byggs just nu ett World Trade Center i Borgs park. Kontorshotellet kommer att kunna erbjuda kontorslokaler med reception, konferensmöjligheter, telefonpassning, posthantering och uppfyller kraven för Green building, vilket innebär att det har låg energiförbrukning. I närheten av kontorsfastigheten byggs även ett hotell. Råbyholm ligger strategiskt i Järnåkra-Nilstorp, nära den nya södra motorvägsinfarten till Lund, det finns också busshållplats i området.

Info

Antal invånare: 5 648
I Järnåkra-Nilstorp finns det i huvudsak större kontorslokaler på 150-1 200 kvm.
Priset för att hyra kontor i Järnåkra-Nilstorp ligger på 1 200 1 500 sek/kvm/år.

Kommunikationer

Antal invånare: 5 648
Allmänna kommunikationer: Stadsbuss, Regionbuss
Huvudleder/huvudgator: E22