Jernhusen Förvärvar Stationshus i Centrala Lund

Lunds centralstation2007 scaled

Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, har nu sålt stationsbyggnaden Västra Station till Jernhusen. I stationen finns butiks- och kontorslokaler men efter förvärvat planeras ett bredare utbud av service för Lunds resenärer. Jernhusen äger även Lunds Centralstation som ligger på motsatt sida av spåren och i och med förvärvet av Västra Station skapar Jernhusen ett mer effektivt serviceutbud och nya effektiva ytor för uthyrning. Västra Station har en yta på ca 1 800 kvadratmeter med möjlighet att även utveckla och bygga nya kontorsytor.
Det senaste året av Jernhusen sålt en mängds mindre stationshus runt om i Sverige. Förärvning av fastigheter hör inte till de dagliga rutinerna för Jernhusen trots att bolaget i nuläget äger ca 50 stationshus.
Köpeskillingen för Västra Station är på 31 miljoner kronor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *