Utformning av nya kontorsarbetsplatser

skärmavbild 2018 04 19 kl 10 08 23

Hur ska kontoret utformas? Mycket tyder på att kontorslandskapet är på tillbakagång och att cellkontoret återigen har blivit populärt tillsammans med helt nya kontorsvarianter som mobila kontor, cafékontor, som kallas coffices, hemmakontor och virtuella kontor.

Det finns i dag många olika sätt att utforma ett kontor på. Detta stämmer väl överens med att vi i dag arbetar på många fler olika sätt än tidigare.

Kontorslandskapet avlöste under slutet av århundradet cellkontoret och har ända sedan dess varit den dominerande inredningsformen, men mycket tyder på att det är på tillbakagång och att cellkontoret återigen har blivit populärt tillsammans med helt nya kontorsvarianter som mobila kontor, cafékontor, som kallas coffices, hemmakontor och virtuella kontor.

Många tar upp oljud och störningar som några av de faktorer som talar mot kontorslandskap. De faktorer som talar för är bättre kommunikation och inspiration. Därför är det i ännu högre grad än tidigare viktigt att företagets behov analyseras när det är dags att leta efter nya kontorslokaler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *